We Think
Environmentally

Remark-Kayser
dostawca globalny

Remark-Kayser

Nowości

We Think
Environmentally

Remark-Kayser ma już 25 lat

Nowości

Początek lat 90. był czasem wielkich przemian polityczno-ekonomicznych w Polsce. Dla jednych stanowił świetny moment do uchwycenia dynamiki kapitalizmu, dla innych, patrzących szerzej – jak dr inż. Stefan Dobak, Prezes Zarządu Remark-Kayser – do budowania podwalin nowej przyszłości.

Szanse podczas transformacji

Gospodarka w tamtym czasie nie była nastawiona na ochronę podstawowych wartości ludzkich, ale na bogacenie się jednostki i zdobywanie pierwszych pieniędzy. Jednak podczas gdy większość osób, zachłysnąwszy się otwarciem granic, zajmowała się samym handlem, importując zagraniczne towary, Prezes obecnego Remark-Kayser dostrzegł szansę wykraczającą poza cele finansowe. Swoją długoterminową wizję oparł na rozwoju innowacyjnej technologii i wprowadzeniu do obrotu rodzimych produktów. Głównym celem były działania proekologiczne oraz podnoszenie komfortu i zdrowia ludzi żyjących w coraz bardziej zindustrializowanym środowisku.

Pierwsze kroki przedsiębiorcy wymagają nie tylko wizji, ale i determinacji

Niezdefiniowany i praktycznie nieistniejący rynek zbytu sprawił, że pozyskiwanie klientów było bardzo trudnym zadaniem. Jednak inżynierski duch wynalazcy-konstruktora, doprawiony cechami osobistymi szefa Remarku, takimi jak wytrwałość i pracowitość, spowodował, że prowadzona przez niego firma mogła wytworzyć swoją własną niszę w dynamicznie rozwijającym się przemyśle w epoce młodego polskiego kapitalizmu lat 90’ XX w.

Bezprecedensowy lider branży odpylania

Udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych oraz niezliczone dyskusje specjalistyczne o emisji pyłów pozwoliły dr. Dobakowi ukształtować własną ideę działalności biznesowej. Była ona bezpośrednio związana zarówno z wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi z jego alma mater – Politechniki Poznańskiej, jak i z ochroną środowiska. Wykorzystując swoje doświadczenie i innowacyjne myślenie nastawione na specjalizację, stał się w naszym kraju prekursorem i ekspertem ds. rozwiązywania problemów związanych z separacją pyłu.

W tamtych latach technologia jednostek odpylających importowana była z zagranicy na odgórne polecenie, a o samych workach filtracyjnych na ich wyposażenie praktycznie mało kto w Polsce słyszał. Były sprowadzane jako zwykłe elementy eksploatacyjne, bez wyraźnej specyfikacji. Natomiast dążącemu do zoptymalizowania funkcjonowania odpylaczy przemysłowych założycielowi Remarku udało się nawiązać owocną współpracę z inżynierami procesów, a także producentami urządzeń odpylających, m.in. z pionierskiej w Polsce w tym zakresie firmy Kowent.

Zachęcanie ludzi do stosowania nowej technologii i uświadamianie konieczności dbania o czystość powietrza, a także przede wszystkim pomoc w rozwiązaniu ich problemów w tym zakresie, stały się głównymi zadaniami powołanej w tym celu do życia w 1992 r. przez Prezesa firmy produkcyjno-usługowej Remark Industrie (RI). Jej pierwsze sukcesy miały miejsce u klientów z zakładów cementowych, którzy mogli zażegnać napotkane problemy dzięki opracowanym przez RI nowym koncepcjom technologicznym, już wówczas na poziomie remarkable. Po profesjonalnym doborze odpowiedniego materiału i precyzyjnym dostosowaniu konstrukcji worków filtracyjnych do danego urządzenia, świeżo wytworzone towary zostały z powodzeniem dostarczone do klientów.

Założenie Remark-Kayser i okres dynamicznego wzrostu

Kilka lat ugruntowanej działalności RI na rynku, ukierunkowanej na obsługę powstałej niszy w branży filtracji, a także perspektywiczność tego biznesu, ukazały nowe możliwości. Między Remark-Industrie a jej dotychczasowym dostawcą głównego surowca, tj. producentem filcu igłowego z ponad trzystuletnimi tradycjami, A. Kayser GmbH & CO.KG, doszło do zaawansowanych rozmów handlowych i zapadła decyzja o założeniu spółki. W wyniku porozumienia obu udziałowców – już 25 lat temu – w dn. 25.11.1995 r. powstała firma Remark-Kayser Sp. z o. o. pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, dr. inż. Stefana Dobaka, jaką znamy do dziś.

Kolejne lata wytężonej pracy pozwoliły na umocnienie pozycji spółki w kraju oraz coraz wyraźniejsze zaistnienie w branży na arenie międzynarodowej. Momentem przełomowym było również wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., co znacznie ułatwiło logistykę transgraniczną i umocnienie relacji z szeregiem kwalifikowanych dostawców surowców o jakości europejskiej. Kolejnym etapem bezpośrednio wpływającym na szybkość i elastyczność dostaw towarów wytwarzanych w Remark-Kayser było przystąpienie naszego kraju do układu z Schengen w 2007 r., co pozwoliło na usprawnienie modelu zarządzania produkcją, przy zastosowaniu metody logistycznej just-in-time.

Po ponad dziesięciu latach działalności w branży odpylania i doprowadzeniu Remark-Kayser do stabilnego poziomu przedsiębiorstwa, Prezes Zarządu – zawsze sięgający myślami w przyszłość – podjął dwie kluczowe decyzje. W 2003 r. siedziba główna Remark-Kayser została przeniesiona do większego obiektu w Batorowie, w podpoznańskiej strefie przemysłowej, w którym nadal (po dalszych rozbudowach) funkcjonuje. Wykorzystując momentum, Prezes doprowadził także do uruchomienia osobnego, nowego działu filtracji, tj. produkcji towarów z obszaru klimatyzacji i wentylacji (HVAC), takich jak filtry kieszeniowe i kasetowe. W tym czasie powoli krystalizował się coraz większy trzon firmy, gdy poszczególne działy zaczęły się rozrastać i nabierać kształtu.

Nie tak długo po zadomowieniu się w nowym zakładzie, wyposażonym w nowoczesny park maszynowy, nadszedł światowy kryzys ekonomiczny, który Polskę dotknął w latach 2008/9. Nie bez trudności, ale jednak z powodzeniem, dzięki zdecydowanym krokom podjętym przez Prezesa Zarządu i skoordynowanym działaniom pracowników, Remark-Kayser oparła się ciężkim warunkom rynkowym i wyszła z tego okresu obronną ręką. W przeciwieństwie do sytuacji tak wielu firm w tamtym czasie, Remark-Kayser zamknęła rok 2009, a także poprzedni, wynikiem pozytywnym i kolejnym wzrostem przychodów.

Największy skok w skali działalności Remark-Kayser przypadł na rok 2011, w którym spółka mogła się poszczycić następnym z kolei rokiem finansowym zamkniętym z wynikiem pozytywnym i ponad 40% wzrostem. Ścieżkę ekspansji Remark-Kayser – będącej już od kilku dobrych lat w gronie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw, wykazujących finansowe tendencje wzrostowe – widać wyraźnie w rankingach Gazeli Biznesu (corocznie organizowanych przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy wydawniczej Bonnier – w Polsce wydawcę „Pulsu Biznesu”).

Na ten sukces, oprócz konsekwentnie realizowanego planu produkcji i sprzedaży przez zaprawiony w boju team, złożyły się następne śmiałe decyzje strategiczne i podjęte z powodzeniem nowe wyzwania. Zdecydowanie należały do nich wdrożenie trzeciej gałęzi działalności, tj. filtracji mokrej, oraz założenie firm partnerskich – efekt wieloletnich działań i budowania trwałych relacji z  kontrahentami z rynków wschodnich, czyli przede wszystkim krajów WNP. Nie bez znaczenia były również przedsięwzięcia i kooperacje Remark-Kayser w innych regionach, np. Europie Zachodniej, czy też Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Dbając o przejrzysty system zarządzania w organizacji, Remark-Kayser może poszczycić się posiadanym certyfikatem (pierwsza certyfikacja: 1999 r.) PN-EN ISO 9001, a także ISO 14001. W duchu ciągłego doskonalenia, aby nadal zwiększać potencjał przedsiębiorstwa i przygotować je do sprawnej obsługi coraz większej liczby kontrahentów, w 2013 r. został wprowadzony komputerowy system ERP odpowiednio zintegrowany z modułem produkcyjnym, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

W ostatnich latach naszej działalności skupiliśmy się w dużej mierze na nowych koncepcjach swojego działu Badań i Rozwoju. Osiągnięciem szczególnie wartym odnotowania jest zdobycie ochrony patentowej na nasze autorskie rozwiązanie, doceniane w różnych aplikacjach i stosowane w wielu krajach na świecie, dotyczące specjalnego uszczelniania szwów, które pomaga znacząco obniżyć emisję pyłu (RKDTD seam sealing – patent nr EP3283190 z 2018 r. S. Dobak, T. Tyszkiewicz, P. Dobak).

Nasze wartości i plany na przyszłość

Jak widać z dwudziestopięcioletniej historii Remark-Kayser – i jeszcze dłuższej działalności w branży Prezesa Zarządu – jesteśmy silnym zespołem, który wspólnie pracuje na swój sukces. Wiemy, że firma musi działać dynamicznie i stale ewoluować, dlatego z upływem lat nasze przedsiębiorstwo osiąga kolejne etapy rozwoju, nieustannie się adaptując do panujących warunków rynkowych. Obecna sytuacja związana z pandemią jest następnym takim wyzwaniem. Dzięki swojej elastyczności byliśmy w stanie szybko zareagować, wprowadziliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa i znów się dostosowaliśmy. Stale weryfikujemy i aktualizujemy nasze plany, musimy być zawsze gotowi na zmiany.

Niezmienny natomiast pozostaje dla nas cel główny – skuteczne rozwiązywanie problemów technicznych i obsługa klientów na najwyższym poziomie oraz pozytywny wkład w ochronę środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

Z okazji naszego 25-lecia serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie i życzymy wspólnych sukcesów!

Z naszych usług skorzystali