We Think
Environmentally

Remark-Kayser
dostawca globalny

Remark-Kayser

Nowości

We Think
Environmentally

Technologia uszczelniania szwów – rejestracja patentu

Nowości

Nasze zgłoszenie patentowe zostało oficjalnie zatwierdzone i opublikowane. Wniosek patentowy został zgłoszony w 2015 roku po kilkumiesięcznym okresie wytężonej pracy, po przeprowadzeniu wielu badań i eksperymentów, które ostatecznie potwierdziły innowacyjność oraz skuteczność metody uszczelniania szwów worków filtracyjnych.

Patent dotyczy metody uszczelnienia worka filtracyjnego oraz samego worka filtracyjnego z uszczelnionymi szwami według tej metody. Celem prowadzenia prac rozwojowych w tym zakresie była chęć zapewnienia naszym klientom produktu spełniającego najbardziej rygorystyczne normy emisji pyłów oraz wyznaczenie trendu stosowania technologii ograniczających emisję pyłów do atmosfery o zasięgu globalnym. Ponadto nasz wynalazek ułatwia zakładom przemysłowym dostosowanie instalacji ochrony środowiska do wymagań konkluzji BAT (Best Available Techniques).

Metoda

Opatentowana metoda uszczelniania szwów worka filtracyjnego polega na podaniu do środka szwu (pomiędzy warstwy materiału) płynnego środka uszczelniającego bezpośrednio przed procesem szycia. Podanie środka uszczelniającego i przeszycie materiału dzieli jedynie kilka milisekund. W trakcie szycia, kiedy przez materiał przechodzą igły, następuje automatyczne wypełnienie środkiem uszczelniającym otworów po szyciu oraz krawędzi materiału (uszczelnienie). Bezpośrednio po szyciu rozpoczyna się proces utwardzania płynnego środka uszczelniającego do ostatecznej formy ciała stałego o wysokiej elastyczności, która jest kluczowa ze względu na charakterystykę pracy worka filtracyjnego.

Przewaga naszego rozwiązania

Stosowany środek uszczelniający jest odporny na bardzo wysokie temperatury (ponad 300 st C), na agresywne środowisko chemiczne występujące w urządzeniu filtracyjnym, a przede wszystkim jest neutralny, co oznacza, że nie doprowadzi do reakcji chemicznej ani nie zanieczyści produktu klienta. Ponadto oferujemy worki filtracyjne uszczelnione specjalną wersją środka uszczelniającego dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Sama metoda uszczelniania szwów posiada wiele zalet i przewag nad innymi rozwiązaniami uszczelniania dostępnymi na rynku. Przede wszystkim nie ma ograniczeń w zakresie stosowania jej z różnymi materiałami filtracyjnymi, takimi jak filce igłowe i tkaniny, co oznacza, że worek filtracyjny z każdego materiału (medium filtracyjnego) może zostać uszczelniony tą metodą. Ponadto uszczelnienie szwu naszą metodą jest bardzo odporne na odpadnięcie, delaminację, uszkodzenie mechaniczne podczas instalacji oraz abrazję z zewnątrz.

Ze względów ekonomicznych istotne jest, że zastosowanie uszczelnienia szwów naszą metodą odbywa się on-line w trakcie procesu szycia np. na automatycznej linii szycia worków filtracyjnych, a co najważniejsze odbywa się to na pełnej prędkości produkcji. Powyższe sprawia, że do uszczelnienia nie jest potrzebny osobny proces technologiczny oraz fakt zastosowania uszczelnienia metodą RKDTD Seam Sealing nie wymaga spowolnienia linii produkcyjnej, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie kosztów produkcji.

Badania potwierdzają wyjątkowość technologii

Skuteczność oraz wytrzymałość metody uszczelniania szwów RKDTD Seam Sealing została udowodniona w wielu badaniach i eksperymentach.

W trakcie procesu tworzenia wynalazku konieczne było sprawdzenie wytrzymałości uszczelnienia, aby upewnić się, że worki filtracyjne uszczelnione metodą RKDTD Seam Sealing mogą pracować w urządzeniu filtracyjnym przez wiele lat i być narażone na niekorzystne warunki fizyczne m.in. w postaci wysokiej temperatury. To badanie przeprowadzono w profesjonalnym urządzeniu starzeniowym symulującym pracę worka filtracyjnego z uszczelnieniem w wysokiej temperaturze przez wiele lat. Wyniki analizy próbek po przeprowadzeniu badania wykazały obecność uszczelniacza wewnątrz szwu, poprawne uszczelnienie otworów po igłach oraz utrzymanie wysokiej elastyczności uszczelniacza.

Wreszcie przyszedł czas na próbę bojową worków filtracyjnych uszczelnionych metodą RKDTD Seam Sealing, którą przeprowadziliśmy we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, wspierającym nas od początku w pracach badawczych. Kilka próbek worków filtracyjnych z uszczelnionymi szwami wg metody RKDTD Seam Sealing oraz bez uszczelnionych szwów zostało zainstalowanych w badawczej instalacji filtracyjnej. Wyniki z pomiarów worków filtracyjnych z uszczelnieniem pokazały spadek emisji pyłu o średnio 37% w porównaniu do worków filtracyjnych bez uszczelnienia. Mając dowód skuteczności naszego rozwiązania, kontynuowaliśmy prace badawcze i udoskonalaliśmy produkt.

Ostatecznego dowodu skuteczności uszczelnienia szwów RKDTD Seam Sealing dostarczyło badanie na urządzeniu testującym materiały filtracyjne wg normy VDI 3926. Przetestowano próbkę materiału ze szwem wzdłużnym z uszczelnieniem oraz bez uszczelnienia, zastosowano pył badawczy Pural NF oraz warunki symulujące normalną pracę worków filtracyjnych (temperatura, ciśnienie, regeneracja itp.). Wyniki porównawcze z pomiarów wykazały ponad 97% spadek emisji pyłu przy zastosowaniu szwu z uszczelnieniem wg metody RKDTD Seam Sealing.

Zastosowanie

Na przestrzeni ostatnich lat setki tysięcy worków filtracyjnych z zastosowanym uszczelnieniem szwów metodą RKDTD Seam Sealing dostarczone zostało do ponad 100 zakładów metalurgicznych, wapienniczych, spalarnii odpadów, elektrowni, cementowni, przemysłu produkcji żywności, pozwalając na osiągnięcie emisji pyłu do atmosfery na poziomie znacznie poniżej 1 mg/Nm3.

Nasze produkty z zastosowanym uszczelnieniem szwów metodą RKDTD Seam Sealing znajdują zastosowanie przede wszystkim w spalarniach odpadów, elektrowniach i ciepłowniach, zakładach metalurgicznych oraz w każdym innym przemyśle, który ze względu na wymogi prawne lub inne uwarunkowania zobowiązany jest do utrzymywania emisji pyłów do atmosfery na możliwie niskim poziomie.

Kontakt

W celu otrzymania dodatkowych informacji, naszych referencji lub oferty proszę o kontakt ze swoim opiekunem handlowym lub pozostawienie swoich danych za pomocą formularza kontaktowego, nasi pracownicy wrócą do Państwa tak szybko jak to możliwe.

Z naszych usług skorzystali