We Think
Environmentally

Remark-Kayser
dostawca globalny

Przedstawiamy nasze nowe logo.

Inny znak, ta sama firma.
Nadal jesteśmy europejskiej klasy dostawcą rozwiązań filtracyjnych, z siedzibą główną w Polsce.

Technologia uszczelniania szwów – rejestracja patentu

Nasze zgłoszenie patentowe zostało oficjalnie zatwierdzone i opublikowane.

Wniosek patentowy został zgłoszony w 2015 roku po kilkumiesięcznym okresie wytężonej pracy, po przeprowadzeniu wielu badań i eksperymentów, które ostatecznie potwierdziły innowacyjność oraz skuteczność metody uszczelniania szwów worków filtracyjnych.

Remark-Kayser ma już 25 lat

Początek lat 90. był czasem wielkich przemian polityczno-ekonomicznych w Polsce.

Dla jednych stanowił świetny moment do uchwycenia dynamiki kapitalizmu, dla innych, patrzących szerzej – jak dr inż. Stefan Dobak, Prezes Zarządu Remark-Kayser – do budowania podwalin nowej przyszłości.

Nowa norma ISO 16890 vs EN779:2012

Do lipca 2018 klasyfikacja filtracji powietrza opierała się na dobrze wszystkim znanej normie DIN EN 779:2012, jednak norma ta po wielu latach doczekała się swojego zmiennika i została zastąpiona nową, bardziej precyzyjną normą DIN EN ISO 16890.

Norma ta, wyznaczyła nowy etap rozwoju i zastąpiła standardową klasyfikację filtrów według klas: G, M oraz F poprzez wdrożenie klas ePM.