We Think
Environmentally

Remark-Kayser
a global provider

Remark-Kayser

News

We Think
Environmentally

Konference o filtraci v Čeljabinsku

Novinky

V listopadu 2018 v Malachite Congress Hotel v Čeljabinsku (Rusko) se uskutečnila pořádaná společně firmou Remark-Kayser a firmou Eco-Kom, našeho exkluzivního partnera na ruském trhu, dvoudenní konference v oblasti filtrace plynů. Hlavním tématem setkání bylo projednání nejnovějších úspěchů v oblasti ochrany ovzduší v hutním a cementářském odvětví vedoucích k optimalizaci provozu filtračních zařízení.

Místo konání konference nebylo náhodné, protože Čeljabinsk je jedním z největších průmyslových center v tomto regionu, nachází se zde mimo jiné mnoho hutí na výrobu železa a barevných kovů.

Z významných přednášejících je třeba uvést například zástupce firem Sfera, Evonik, Donaldson nebo Remark-Kayser. Konference se zúčastnilo přes 80 zástupců 31 podniků z hutnického odvětví a cementáren z celého Ruska

Hosté konference se živě zajímali o projednávaná témata, což projevili aktivní účastí v odborné diskusi.

Velmi kladné přijetí této události určitě přispěje k pořádání dalších technických setkání tohoto typu.

Our clients