We Think
Environmentally

Remark-Kayser
a global provider

Remark-Kayser

News

We Think
Environmentally

Remark-Kayser má již 25 let

Novinky

Začátek 90. let byl v Polsku dobou velkých politických a ekonomických změn. Pro některé to byl skvělý okamžik pro zachycení dynamiky kapitalismu, pro jiné s širším výhledem – jako Dr Ing. Stefan Dobak, jednatel firmy Remark-Kayser – pro budování základů nové budoucnosti.

Šance během transformace

Ekonomika v této době nebyla nastavena na ochranu základních lidských hodnot, ale na zbohatnutí jednotlivce a získání prvních peněz. Zatímco většina osob, které silně prožívaly otevření hranic, se zabývala samotným obchodem, a dovážela tak zahraniční zboží, jednatel současné firmy Remark-Kayser viděl příležitost přesahující finanční cíle. Svou dlouhodobou vizi založil na vývoji inovativní technologie a zavedení na trh domácích výrobků. Hlavním cílem byly proekologické aktivity a zvýšení pohodlí a zdraví lidí žijících ve stále více industrializovaném prostředí.

První kroky podnikatele vyžadují nejen vizi, ale také odhodlání

Nedefinovaný a prakticky neexistující odbytový trh způsobil, že získání klientů bylo velmi obtížným úkolem. Avšak inženýrský duch vynálezce-konstruktéra, okořeněný osobními kvalitami šéfa Remarku, jako jsou vytrvalost a pracovitost, znamenal, že firma, kterou vedl, si mohla vytvořit své vlastní místo v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu v éře mladého polského kapitalismu devadesátých let 20. století.

Bezprecedentní lídr v odvětví filtrace

Účast na národních a mezinárodních veletrzích a nespočet odborných diskusí o emisích prachu umožnily Dr. Dobakovi vytvořit svou vlastní představu o obchodní činnosti. Přímo to souviselo jak se znalostmi a dovednostmi získanými na jeho alma mater – Poznaňské technické univerzitě, tak i s ochranou životního prostředí. S využitím svých zkušeností a inovativního myšlení zaměřeného na specializaci se stal v naší zemi předchůdcem a odborníkem na řešení problémů spojených s odlučováním prachu.

V těchto letech se filtračních zařízení dovážela ze zahraničí na objednávku shora a o samotných filtračních hadicích a jejich vybavení slyšel v Polsku prakticky málokdo. Dovážely se jako běžný spotřební materiál, bez žádné jasné specifikace. Na druhou stranu se zakladateli Remarku, usilujícímu o optimalizaci provozu průmyslových lapačů prachu podařilo navázat plodnou spolupráci s procesními inženýry a také výrobci filtračních zařízení, včetně firmy Kowent, která byla v této oblasti průkopníkem v Polsku.

Povzbuzení lidí k používání nových technologií a jejich uvědomění si potřeby péče o čistý vzduch, a především pomoc při řešení jejich problémů v této oblasti, se stalo hlavním úkolem založené za tímto účelem v roce 1992 jednatelem výrobní a servisní firmy Remark Industrie (RI). První úspěchy zaznamenala u klientů z cementáren, kterým se díky novým technologickým koncepcím vyvinutým RI podařilo překonat problémy již na pozoruhodné úrovni. Po odborném výběru vhodného materiálu a přesném přizpůsobení konstrukce filtračních hadic danému zařízení byly vyrobené elementy úspěšně dodávány klientům.

Založení firmy Remark-Kayser a období dynamického růstu

Několik let stabilizované činnosti RI na trhu, zaměřené na servis vznikající mezery ve filtračním odvětví a také vyhlídky tohoto podnikání, ukázaly nové příležitosti. Mezi firmou Remark-Industrie a jejím dosavadním dodavatelem hlavní suroviny, tj. výrobcem vpichovaných plstí s více než třísetletými tradicemi, firmou A. Kayser GmbH & CO.KG, proběhla pokročilá obchodní jednání a bylo rozhodnuto o založení společnosti. Ve výsledku dohody obou akcionářů – již před 25 lety – dne 25.11.1995 vznikla firma Remark-Kayser Sp. z o.o. pod vedením jednatele, dr. inż. Stefana Dobaka, jakou známe dodnes.

Následující roky usilovné práce umožnily posílit pozici firmy v Polsku a stále viditelnější přítomnost v odvětví na mezinárodní scéně. Přelomovým okamžikem byl také vstup Polska do Evropské unie v roce 2004, který výrazně usnadnil přeshraniční logistiku a posílil vztahy s řadou kvalifikovaných dodavatelů surovin s evropskou kvalitou. Další etapou přímo ovlivňující rychlost a flexibilitu dodávek zboží vyráběného ve firmě Remark-Kayser bylo přistoupení Polska k Schengenské dohodě v roce 2007, což umožnilo zlepšit model řízení výroby pomocí logistické metody just-in-time.

Po více než deseti letech podnikání v odvětví filtrace a přivedení firmy Remark-Kayser na stabilní úroveň podniku učinil jednatel – vždy hledící dopředu – dvě klíčová rozhodnutí. V roce 2003 bylo hlavní sídlo Remark-Kayser přestěhováno do většího objektu v Batorowie, v průmyslové zóně u Poznaně, kde nadále (po dalším rozšíření) stále funguje. S využitím okamžiku jednatel uvedl do provozu samostatné, nové oddělení filtrace, tj. výrobu zboží v oblasti klimatizace a větrání (HVAC), jako jsou kapsové a kazetové filtry. V této době se pomalu utvářelo čím dál větší jádro firmy, když se jednotlivá oddělení začala rozrůstat a formovat.

Zanedlouho po usazení se v novém závodě vybaveném moderním strojním parkem zasáhla Polsko v letech 2008/2009 světová hospodářská krize. Nikoli bez potíží, avšak úspěšně díky rozhodným krokům jednatele a koordinovaným činnostem zaměstnanců firma Remark-Kayser odolala tvrdým tržním podmínkám a vyšla z tohoto období bez újmy. Na rozdíl od situace mnoha společností v této době uzavřela firma Remark-Kayser rok 2009, a také předchozí rok, s kladným výsledkem a dalším růstem výnosů.

Největší skok v rozsahu činnosti Remark-Kayser připadl na rok 2011, kdy se firma mohla pochlubit dalším v řadě finančním rokem uzavřeným s kladným výsledkem a nárůstem o více než 40 %. Cesta expanze firmy Remark-Kayser – která je již několik let ve skupině nejdynamičtěji se rozvíjejících malých a středních podniků, vykazujících trendy finančního růstu – je dobře patrná v žebříčku Gazely Biznesu (každoročně pořádaného ekonomickými deníky, které patří do švédské nakladatelské skupiny Bonnier – v Polsku vydavatel přílohy „Puls Biznesu“).

Tento úspěch, kromě důsledně realizovaného plánu výroby a prodeje týmem zoceleným v boji, byl výsledkem dalších odvážných strategických rozhodnutí a úspěšně přijatých nových výzev. Mezi ně rozhodně patřila implementace třetího oboru činnosti, tj. mokré filtrace, a založení partnerských firem – výsledek mnohaleté činnosti a budování trvalých vztahů s partnery z východních trhů, především zemí SNS. Důležité byly také záměry a kooperace firmy Remark-Kayser v jiných regionech, např. v Západní Evropě nebo severní Africe a na Středním východě.

S dbalostí na transparentní systém řízení v organizaci se Remark-Kayser může pochlubit získaným certifikátem (první certifikace: 1999) PN-EN ISO 9001 a také ISO 14001. V duchu neustálého zdokonalování, aby se nadále zvyšoval potenciál podniku a připravil jej pro efektivní servis stále většího počtu partnerů, byl v roce 2013 zaveden počítačový systém ERP vhodně integrovaný do výrobního modulu v souladu s koncepcí Průmysl 4.0.

V posledních letech naší činnosti jsme se zaměřili především na nové koncepce našeho oddělení výzkumu a vývoje. Zvláště pozoruhodným úspěchem je získání patentové ochrany pro naše vlastní řešení, oceňované v různých aplikacích a používané v mnoha zemích po celém světě, týkající se speciálního utěsnění švů, které pomáhá výrazně snížit emise prachu (RKDTD seam sealing – patent č. EP3283190 z r. 2018 S. Dobak, T. Tyszkiewicz, P. Dobak).

Naše hodnoty a plány do budoucna

Jak je vidět z 25leté historie Remark-Kayser – a ještě delšího působení ve funkci jednatele – jsme silný tým, který společně pracuje na svém úspěchu. Víme, že firma musí fungovat dynamicky a neustále se vyvíjet, proto náš podnik v průběhu let dosahuje dalších fází rozvoje, neustále se přizpůsobuje převládajícím podmínkám na trhu. Současná pandemická situace je další takovou výzvou. Díky naší flexibilitě jsme byli schopni rychle reagovat, zavedli jsme vhodné bezpečnostní postupy a znovu se přizpůsobili. Naše plány neustále ověřujeme a aktualizujeme, musíme být vždy připraveni na změny.

Hlavní cíl však pro nás zůstává neměnný – efektivní řešení technických problémů a klientský servis na nejvyšší úrovni a také pozitivní přínos k ochraně životního prostředí, ve kterém všichni žijeme.

U příležitosti našeho 25. výročí bychom vám rádi poděkovali za důvěru a přejeme společné úspěchy!

Our clients