We Think
Environmentally

Remark-Kayser
a global provider

Remark-Kayser

News

We Think
Environmentally

Technologie utěsnění švů – registrace patentu

Novinky

Naše patentová přihláška byla oficiálně schválena a zveřejněna. Zlepšovací návrh byl podán v r. 2015 po několika měsících usilovné práce, po mnoha studiích a experimentech, které nakonec potvrdily inovaci a efektivitu metody utěsnění švů filtračních sáčků.

Patent se týká metody utěsnění švu filtrační hadice a samotné filtrační hadice se švy zatavenými podle této metody. Účelem vývojových prací v této oblasti byla snaha poskytnout našim klientům výrobek splňující nejpřísnější emisní normy prachu a vytyčit trend ve využívání technologií omezujících emise prachu do atmosféry v globálním měřítku. Kromě toho náš vynález usnadňuje průmyslovým závodům přizpůsobit zařízení na ochranu životního prostředí požadavkům závěrů BAT (Best Available Techniques).

Metoda

Patentovaná metoda utěsnění švů filtrační hadice spočívá v nanesení tekutého tmelu do středu švu (mezi vrstvami látky) bezprostředně před šitím. Dávkování těsnicího tmelu a prošití materiálu dělí pouze několik milisekund. Při šití, kdy jehly procházejí materiálem, se šité otvory a okraje materiálu automaticky vyplní tmelem (utěsní). Bezprostředně po ušití začíná proces vytvrzování tekutého tmelu do konečné podoby pevné látky s vysokou pružností, která je vzhledem k provozním vlastnostem filtrační hadice klíčová

Výhoda našeho řešení

Používaný tmel je odolný proti vysokým teplotám (přes 300 °C), proti agresivnímu chemickému prostředí přítomnému ve filtračním zařízení, a především je neutrální, což znamená, že nedojde k chemické reakci ani k znečištění výrobku klienta. Kromě toho nabízíme filtrační hadice utěsněné speciální verzí tmelu schváleného pro styk s potravinami.

Samotná metoda utěsnění švů má mnoho předností a výhod oproti jiným řešením těsnění dostupným na trhu. Především neexistuje žádné omezení pro jeho použití s ​​různými filtračními materiály, jako jsou jehlové plsti a tkaniny, což znamená, že pomocí této metody lze utěsnit filtrační sáček z jakéhokoli materiálu (filtračního média). Kromě toho je utěsnění švu naší metodou velmi odolné proti odpadnutí, rozvrstvení, mechanickému poškození při instalaci a vnějšímu oděru.

Z ekonomického hlediska je důležité, že použití naší metody utěsnění švů probíhá on-line během procesu šití, např. na automatické šicí lince filtračních sáčků, a co je nejdůležitější, probíhá to při plné výrobní rychlosti. Výše uvedené má za následek, že k utěsnění není nutný samostatný technologický proces a skutečnost použití metody RKDTD Seam Sealing nevyžaduje zpomalení výrobní linky, což umožňuje výraznou úsporu výrobních nákladů.

Zkoušky potvrzují jedinečnost technologie

Účinnost a trvanlivost metody RKDTD Seam Sealing byla prokázána v mnoha studiích a experimentech.

Při procesu tvorby vynálezu bylo nutné zkontrolovat pevnost utěsnění, abychom se ujistili, že filtrační hadice utěsněné metodou RKDTD Seam Sealing mohou ve filtračním zařízení fungovat řadu let a mohou být vystaveny nepříznivým fyzikálním podmínkám, např. v podobě vysoké teploty. Tato studie byla provedena ve speciálním zařízení pro stárnutí simulujícím provoz uzavřeného filtračního sáčku při vysoké teplotě po mnoho let. Výsledky rozborů vzorků po provedení zkoušky prokázaly přítomnost tmelu uvnitř švu, správné utěsnění otvorů po jehlách a zachování vysoké pružnosti tmelu.

Konečně nadešel čas pro bojovou zkoušku filtračních sáčků utěsněných metodou RKDTD Seam Sealing, kterou jsme provedli ve spolupráci s Přírodovědnou univerzitou v Poznani, jež nás podporuje v naší výzkumné práci od samotného začátku. Několik vzorků filtračních hadic s utěsněnými švy podle metody RKDTD Seam Sealing a bez zatavených švů bylo instalováno ve zkušebním filtračním zařízení. Výsledky měření utěsněných filtračních hadic prokázaly pokles emisí prachu v průměru o 37 % ve srovnání s neutěsněnými filtračními hadicemi. S důkazem o účinnosti našeho řešení jsme pokračovali ve výzkumu a vylepšovali výrobek.

Konečný důkaz účinnosti utěsnění švů metodou RKDTD Seam Sealing poskytla zkouška na zařízení testujícím filtrační materiály podle normy VDI 3926. Byl testován vzorek materiálu s podélným švem s utěsněním a bez utěsnění, byl použit zkušební prach Pural NF a podmínky simulující běžný provoz filtračních sáčků (teplota, tlak, regenerace atd.). Srovnávací výsledky z měření ukázaly více než 97% pokles emisí prachu při použití švu s utěsněním podle metody RKDTD Seam Sealing.

Použití

V posledních letech byly do více než 100 hutních závodů a vápenek, spaloven odpadů, elektráren, cementáren a potravinářského průmyslu dodány stovky tisíc filtračních sáčků s použitím utěsnění švů metodou RKDTD Seam Sealing, což umožnilo dosáhnout snížení emisí prachu do atmosféry výrazně pod 1 mg/Nm³.

Naše výrobky s aplikovanou metodou utěsnění švů metodou RKDTD Seam Sealing se používají především ve spalovnách odpadů, elektrárnách a teplárnách, hutních závodech a v jakémkoli jiném průmyslu, který je z důvodu zákonných požadavků nebo jiných podmínek povinen zadržovat emise prachu do atmosféry na co nejnižší úrovni.

Kontakt

Chcete-li získat další informace, naše reference nebo nabídky, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zanechte své údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, naši zaměstnanci se k vám co nejdříve vrátí.

Our clients