We Think
Environmentally

Nízké emisní limity
a čisté ovzduší

Remark-Kayser

Industries

We Think
Environmentally

Energetika

Energetika a odvětví tepelného zpracování odpadů

Firma Remark-Kayser má dlouholeté zkušenosti v oblasti dodávek výrobků pro subjekty ze segmentu energetiky, teplárenství a zpracování tepelného odpadu.

Odvětví energetiky a teplárenství projevuje zájem o námi nabízené filtrační hadice a související zboží, jako např. opěrné koše, solenoidové ventily atd. Podporujeme naše klienty v procesu filtrace průmyslových plynů z roštových kotlů, systémů redukce sloučenin SO2, NOx nebo dopravních systémů.

Cílem našich nabízených řešení je splnění očekávání našich klientů z hlediska získání základních provozních parametrů filtračního zařízení na očekávané úrovni a jejich udržení v požadovaném čase. Pokročilá filtrační média, která používáme, v kombinaci s námi vyvinutou a patentovanou technologií RK DTD Seam Sealing®, nám umožňují splnit požadavky klientů z hlediska očekávané úrovně emisí prachu a bezpečně udržovat tuto úroveň po dobu stanovené životnosti filtračních hadic.

Kromě výrobků, které jsou předmětem naší nabídky, poskytujeme také našim klientům řadu služeb. Naše servisní týmy jsou k dispozici našim dodavatelům v případě potřeby revize filtračního zařízení, výměny filtračních hadic nebo provedení jeho generálních oprav. Naše výzkumné a vývojové zázemí poskytuje podporu v oblasti odstraňování potíží vznikajících při každodenním provozu filtračních zařízení a naše laboratoř ověřuje stav použitých filtračních hadic. Více podrobností najdete v příslušné záložce dostupné na našich webových stránkách.

Odvětví tepelného zpracování odpadů

Samostatnou kategorií subjektů spoluvytvářejících energetické odvětví jsou spalovny pro tepelné zpracování komunálních, biologických nebo zdravotnických odpadů. Vzhledem ke své specifické povaze musí firmy zabývající se touto činností používat pokročilé materiály v procesu průmyslové filtrace plynů vznikajících při spalování odpadů. S ohledem na diverzifikované chemické složení paliva a s přihlédnutím k vysoké provozní teplotě vyžaduje proces filtrace v tomto případě použití technologicky pokročilých filtračních médií. Máme bohaté zkušenosti získané z řady úspěšně realizovaných projektů pro potřeby podobných aplikací.

Nabízíme Vám bohatou škálu filtračních médií standardně používaných v klíčových aplikacích v tomto sektoru, jako jsou PPS, PTFE, směsi vláken různých typů vláken, membránové materiály s možností balení zohledňující využití technologie RK DTD Seam Sealing®. Podrobnosti o jednotlivých řešeních najdete v záložkách věnovaných této problematice na našich webových stránkách. Pro získání podrobnějších informací neváhejte kontaktovat náš tým.

Products

Remarkable Technologies cover many product lines

We are a leading manufacturer of filtration equipment for dust collection, HVAC and liquid filtration. Our products have been successfully used for over a quarter of a century in a variety of applications in many countries around the world.

Services

Servis vzduchotechniky

Services

Filtrace: zařízení, rozbory

Remarkable Technologies cover various product lines. Our portfolio includes projects that have made it possible to effectively reduce the level of dust emissions, extend the life of filter components or increase the production capacity of a plant by using more technically advanced material or optimizing the design.

Our clients