We Think
Environmentally

Nízké emisní limity
a čisté ovzduší

Remark-Kayser

Industries

We Think
Environmentally

Stavební materiály

Firma Remark-Kayser si v průběhu let vybudovala silnou pozici na trhu dodávek filtračních hadic pro sektor výrobců sypkých stavebních materiálů. Podílíme se na dlouhodobé spolupráci s řadou skupin dodávajících na trh materiály, jako jsou cement, sádra nebo vápno. Ve výsledku mj. této spolupráce již řadu let zásobujeme našimi výrobky podniky nacházející se na území Evropy, Asie a Afriky.

Dnes je Remark-Kayser jedním z předních dodavatelů filtračních elementů, které používají výrobci výše uvedených stavebních materiálů a jejich derivátů. Naše výrobky se úspěšně používají v mnoha výrobních segmentech. Projekty, které realizujeme, umožňují našim klientům udržovat úroveň emisí prachu v souladu s platnými normami.

Díky našim zkušenostem jsme schopni vyhovět i požadavkům vyplývajícím ze specifických potřeb našich klientů. Pro subjekty, které se zajímají zejména o snížení emisních hodnot, jsme připravili řešení v podobě naší patentované účinné technologie utěsnění otvorů po šicích jehlách. Do našeho portfolia patří také realizace projektů, které umožnily efektivně prodloužit životnost filtračních hadic nebo zvýšit výrobní kapacitu továrny. Bylo to možné díky použití adekvátního, technologicky vyspělého materiálu nebo např. optimalizací konstrukce filtrační hadice.

Kromě širokého sortimentu výrobků, které nabízíme, mohou naši klienti využít také podpory našich servisních týmů. Naše týmy zahrnují dodavatele pro oblast generálních oprav včetně montáží filtračních hadic a opěrných košů. Realizují supervizoring, provádějí zkoušky těsnosti filtračních zařízení a poskytují řadu služeb v závislosti na požadavcích klienta.

K dispozici dáváme našim partnerům také poznatky a služby poskytované našim výzkumným a technickým zázemím. Díky neustálému kontaktu s našimi klienty efektivně zjišťujeme jejich potřeby, můžeme předcházet možným technickým problémům a řešit ty, které vzniknou při provozu filtračních zařízení. Poskytujeme poradenství a technickou podporu, analyzujeme stav funkčních filtračních sáčků a poradíme v oblasti použití optimálních filtračních médií pro dané procesní podmínky.

Spolupracujeme s našimi klienty na široké bázi a naše spolupráce je založena na důvěře vyplývající z našich znalostí, zkušeností a kvality nabízených výrobků.

Rádi bychom vás pozvali ke spolupráci s naší firmou. Pokud by některá z výše uvedených informací vyžadovala z naší strany rozšíření nebo upřesnění, neváhejte nás kontaktovat. Náš tým vynaloží veškeré úsilí, aby splnil vaše očekávání.

Products

Remarkable Technologies cover many product lines

We are a leading manufacturer of filtration equipment for dust collection, HVAC and liquid filtration. Our products have been successfully used for over a quarter of a century in a variety of applications in many countries around the world.

Services

Servis vzduchotechniky

Services

Filtrace: zařízení, rozbory

Remarkable Technologies cover various product lines. Our portfolio includes projects that have made it possible to effectively reduce the level of dust emissions, extend the life of filter components or increase the production capacity of a plant by using more technically advanced material or optimizing the design.

Our clients