We Think
Environmentally

Remarkable Technologies,
to je mnoho produktových řad

Filtrace plynů

Products

We Think
Environmentally

Fluorescenční prášky

Co jsou?

Fluorescenční (kontrastní) prášky jsou určeny pro kontrolu těsnosti filtračních hadic a filtračních zařízení. Prášek se po aplikaci do filtru usadí v místech, která vykazují netěsnost. Použití prášku v kombinaci s UV lampou umožňuje detekovat i malé netěsnosti, které mohou vést ke znečištění instalace.

Specifikace

Fluorescenční prášek je bezpečný při použití, nerozpouští se ve vodě. Najde uplatnění téměř v každém průmyslovém odvětví – výjimkou mohou být některé potravinářské nebo farmaceutické obory, kvůli odlišným postupům.

Před použitím konkrétní barvy se ujistěte, že je vhodná pro daný případ (filtrovaný prach musí vyzařovat elektromagnetické záření o vlnové délce kontrastující s vlnovou délkou prášku).

Charakteristika částic: 90 % jmenovitě mezi 3 a 5 mikrony.

Nabízíme prášky v nejčastějších barvách:

  • zelená
  • růžová
  • žlutá
  • oranžová

Výrobek se prodává v kbelících 2 kg.

Použití

Používání fluorescenčních prášků je jednoduchý a zároveň účinný nástroj pro kontrolu již fungujícího osazení, ale má také uplatnění při nově vzniklých instalacích. Pomáhá předcházet poruchám, chrání proti neplánovaným odstávkám. Důležitým hlediskem použití prášků je také optimalizace nákladů na energii vyloučením nežádoucích poklesů tlaku způsobených úniky vzduchu.

Our clients