We Think
Environmentally

Remark-Kayser
je globální dodavatel

Remark-Kayser

Services

We Think
Environmentally

Filtrace: zařízení, rozbory

Montáž filtračních hadic, zkoušky těsnosti a další

Pro klienty, kteří od nás očekávají komplexní servis v oblasti filtrace průmyslových plynů, nabízíme kromě výrobků, jako jsou filtrační hadice nebo opěrné koše, také širokou škálu služeb.

Naše servisní týmy jsou vám k dispozici pro demontáž použitých filtračních hadic a montáž nových filtračních hadic a opěrných košů. Naše zkušenosti získané během několika desítek let působení na trhu vám zaručují plnou spokojenost s provedenou montáží a také minimalizují problémy vyplývající z nesprávné montáže.

Realizujeme montáže horizontálně i vertikálně uložených filtračních hadic. Při provádění montáže bereme v úvahu především taková hlediska, jako správné utěsnění upevňovacích prvků hadic, které nesmí vést k poškození povrchu filtračních hadic, což je zejména důležité při montáži hadic vyrobených z materiálů s PTFE membránou na povrchu. Správná montáž má velký význam pro dosažení emisních cílů. Kromě výše uvedených prací naše servisní týmy poskytují také řadu doplňkových služeb, souvisejících s fungováním filtračního zařízení. Provádíme zkoušky těsnosti s použitím fluorescenčního prášku. Dále realizujeme také ostatní služby včetně tzv. precoatingu. Kontrolujeme správné fungování regeneračního systému atd.

Školení a dohled

Klientům, kteří realizují montáže vlastními servisními týmy, nabízíme školení v oblasti demontáže a montáže filtračních hadic a opěrných košů a také službu dohledu (supervizoringu) nad montáží spočívající ve vyslání ve vhodném čase kvalifikovaného servisního pracovníka s oprávněním k zaškolení servisního týmu klienta. Ten průběžně dohlíží na demontáž a montáž a namátkově kontroluje správnost montáže filtrační hadice a koše.

Generální opravy

Tkaninový filtr vyžaduje po dlouhodobém provozu provedení generální opravy a naše servisní týmy poskytují našim klientům své zkušenosti i v této oblasti. Provádíme mimo jiné:

 • čištění (včetně pískování)
 • nátěr (nástřik) čisté strany filtru speciální ochrannou barvou
 • svářečské práce
 • výměnu/opravu dělící roviny filtru
 • výměnu/opravu vstupních kanálů
 • opravy čisticího systému
 • výměnu těsnění a mnoho dalších

Rozbory

Nabízíme vám také řadu laboratorních testů, a především:

 • posouzení filtrační hadice z hlediska opotřebení s predikcí možnosti jeho dalšího využití
 • rozbor filtračního sáčku z hlediska jeho předčasného opotřebení nebo mechanického poškození, včetně stanovení příčiny
 • identifikace typu filtračního média
 • běžné testování – kontrola stavu filtrační hadice v rámci záruky

Optimalizace

Navíc vám nabízíme provedení analýzy provozu filtračního zařízení z hlediska optimalizace zajištění bezporuchového provozu zařízení, snížení emisí prachu, snížení provozních nákladů nebo zvýšení efektivity procesu. Naše úspěchy v této oblasti jsou podrobně popsány v části “case studies”.

Products

Remarkable Technologies cover many product lines

We are a leading manufacturer of filtration equipment for dust collection, HVAC and liquid filtration. Our products have been successfully used for over a quarter of a century in a variety of applications in many countries around the world.

Services

Servis vzduchotechniky

Services

Filtrace: zařízení, rozbory

Remarkable Technologies cover various product lines. Our portfolio includes projects that have made it possible to effectively reduce the level of dust emissions, extend the life of filter components or increase the production capacity of a plant by using more technically advanced material or optimizing the design.

Our clients