We Think
Environmentally

Remarkable Technologies
to wiele linii produktowych

Klimatyzacja i wentylacja

Produkty

We Think
Environmentally

Filtry absolutne

Czym są?

Filtry absolutne (EPA/HEPA/ULPA) to wysokosprawne filtry powietrza służące do dezynfekcji powietrza. Stosowane są w końcowej fazie filtracji w instalacjach wentylacyjnych. Główne zadanie filtrów polega na zatrzymywaniu drobnych pyłów, drobnoustrojów jak: grzyby, bakterie czy pierwotniaki, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Filtry absolutne znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o wysokich wymogach czystości powietrza takich jak: sale operacyjne, budynki/hale przemysłu spożywczego, farmaceutycznego czy elektronicznego.

Remark-Kayser oferuje najwyższej jakości filtry EPA, HEPA, ULPA, które spełniają wymogi normy PN-EN 1822-1:2019. Każdy filtr absolutny jest przebadany w specjalistycznym laboratorium, gdzie po pozytywnej weryfikacji otrzymuje numer fabryczny oraz świadectwo jakości. Zakres przeprowadzanych testów dotyczy pomiaru oporu przepływu, testu przecieków oraz skuteczności filtracji.

Oferowane przez nas filtry absolutne produkowane są z wykorzystaniem dwóch rodzajów technologii: mini-pleat i separatory aluminiowe.

Technologia: mini-pleat

Medium filtracyjne to wysokiej jakości, niehigroskopijny karton filtracyjny z włókna szklanego tworzący pakiet filtracyjny z zastosowaniem nowoczesnej technologii mini-pleat. Odpowiednie rozdzielenie warstw kartonu zapewniają strużki kleju, które jednocześnie pozwalają na wykluczenie z konstrukcji separatorów aluminiowych. 

Pakiet zamocowany jest w obudowie przy użyciu kleju poliuretanowego, zaś rama zaopatrywana jest w płaską uszczelkę standardowo od strony wlotu powietrza bądź według życzenia Klienta. Oferujemy ramy ze stali ocynkowanej, aluminium oraz MDF.

W swojej ofercie mamy również filtry HEPA ze zwiększoną wydajnością filtracyjną oraz w kształcie litery V.

Technologia: separatory aluminiowe

Pakiet filtracyjny składa się z wodoodpornego kartonu filtracyjnego z włókna szklanego, rozdzielonego separatorami aluminiowymi, zatopionymi na skraju w żywicy poliuretanowej i może być umieszczony w ramie ze stali ocynkowanej bądź w obudowie aluminiowej. Rama filtra wyposażona jest w uszczelkę płaską od strony wlotu powietrza (istnieje możliwość zastosowania uszczelki w miejscu wskazanym przez Klienta), zaś cały pakiet uszczelniany jest w obudowie chemoutwardzalną żywicą. Taka konstrukcja filtra, oprócz jego dużej wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, zapewnia także stabilność pakietu w przypadku nieprzewidzianego wzrostu ciśnienia na instalacji i zapobiega jego wypadnięciu z ramy.

Klasy filtracji

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy nasze filtry absolutne produkowane są z należytą starannością odpowiadającą odpowiedzialnemu zakresowi działania filtrów wysokoskutecznych, przyczyniając się do polepszenia ochrony zdrowia w najbardziej wymagających aplikacjach.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1822-1:2019 nasze filtry absolutne posiadają indywidualne świadectwo z wynikami badania, potwierdzające klasę filtru:

  • klasa E11: świadectwo określa średnie wartości skuteczności filtracji i oporu przepływu
  • klasa H13: świadectwo określa średnie wartości skuteczności filtracji, opór przepływu oraz wynik testu przecieków wykonywanego dla każdego filtra
  • klasa H14: świadectwo określa dla każdego filtra skuteczność filtracji, opór przepływu i test przecieków

Klasyfikacja filtrów EPA, HEPA I ULPA wg normy  PN-EN 1822-1:2019:

KlasyfikacjaKlasaSkuteczność całkowitaSkuteczność miejscowa
EPAE10>85%
EPAE11>95%
EPAE12>99,5%
HEPAH13>99,95%>99,75%
HEPAH14>99,995%>99,975%
ULPAU15>99,9995%>99,9975%
ULPAU16>99,99995%>99,99975%
ULPAU17>99,999995%>99,9999%
Minimalna skuteczność filtracji dla poszczególnych klas filtracyjnych jest określana dla cząstek o wielkości 0,3 µm.

Aplikacje

Pierwotne zastosowanie filtrów absolutnych dotyczyło projektu Manhattan (amerykańskiego programu budowy bomby atomowej), gdzie filtry HEPA miały za zadanie oczyszczanie powietrza z radioaktywnych zanieczyszczeń. Z czasem zakres aplikacji się rozszerzał i obecnie tego typu filtry stosuje się w tak zwanych czystych pomieszczeniach, gdzie filtracja powietrza służy bezpieczeństwu ludzi, a także produktów powstałych w procesie produkcji, czyli w obiektach takich jak:

  • szpitale i obiekty służby zdrowia,
  • elektrownie jądrowe, 
  • zakłady przemysłowe produkujące żywność, leki, a także nowe technologie.

Z naszych usług skorzystali